Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği Yayımlandı

 Binalarda su yalıtımı yönetmeliği 27 Ekim 2017 tarih 30223 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğin herhangi bir erteleme olmaması halinde yürürlüğe girme tarihi 01/06/2018 olarak belirlendi.

Hürriyette yer alan habere göre; Yönetmeliğin amacı binalarda yapı elemanlarının muhtelif yollarla suya veya neme maruz kalması sonucu oluşan korozyon, dayanıklılık ve dayanım kayıpları gibi etkenlerle sürdürülebilirlik, sağlık ve kullanım yönünden risk oluşturan durumlara karşı, tasarım ve yapım bakımından alınacak önlemler ve uyulacak kurallara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi olarak belirlendi.

Yönetmelik, yeni yapılacak binaların toprakla temas eden temel, döşeme ve Bodrum duvarlarında, çatılarında, balkon ve ıslak
hacimlerinde yapılacak su yalıtımının esaslarını kapsıyor. Mevcut binalarda su yalıtımı gerektiren tadilat yapılması veya su
etkisine karşı yalıtım ve/veya drenaj önlemi alınması hâlinde bu Yönetmelikteki esaslara uyulacak.

Özel olarak su tutucu nitelikte yapılan ve bu Yönetmelikteki koşullardan daha başka teknik gereklere göre tasarlanması gereken su deposu, yakıt deposu, su sarnıcı, müstakil olarak yapılan açık veya kapalı havuz gibi yapılar ile tamamen su içerisinde kalacak şekilde inşa edilen yapılar ve arazi drenajı kapsam dışında olacak.

Ancak, konut binalarının içerisinde veya ona bitişik olarak sadece konutun ihtiyacı için inşa edilecek su deposu ve havuz gibi yapılar bu Yönetmeliğin kapsamında yer alacak.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171027-1.htm